Jaký je rozdíl ve spotřebě energie u různých typů domů?

Nízkoenergetický dům spotřebuje minimálně o 50 % méně energie než běžná budova. Roční spotřeba energie na vytápění je maximálně 50 kWh na metr čtvereční vytápěné plochy.

Pasivní dům má díky účinnému provozu spotřebu tepla jen 15 kWh na metr čtvereční ročně. Důležitou součástí pasivního domu je silná vrstva tepelné izolace.

Domy s téměř nulovou spotřebou energie jsou stavby s téměř nulovými náklady na provoz, které mají minimální dopad na životní prostředí. Energie potřebná k jejich provozu musí být zajištěna většinou z obnovitelných zdrojů.

Úsporné budovy spotřebují méně energie v porovnání se standardní budovou. Energetickou náročnost budov pomáhají snižovat izolace ROCKWOOL

Průkaz energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti hodnotí budovu z hlediska účinnosti zateplení a udává, kolik budova spotřebuje energie. Započítává energii na vytápění a chlazení, energie na nucené větrání, přípravu teplé vody i na elektrické osvětlení. Energetická náročnost budovy je hodnocena na základě výpočtu celkové roční dodané energie v GJ.

Energetický štítek musí mít novostavby a rekonstruované budovy s podlahovou plochou větší než 1 000 m2, veřejné budovy s plochou vetší než 250 m2 a také prodané nebo pronajmuté budovy či ucelené části budovy.

Energetický průkaz například obsahuje údaje:

  • celková roční spotřebu energie dodaná do budovy,
  • spotřeba prvotních energetických zdrojů a emise,
  • zařazení do energetických tříd,
  • tepelně technická kvalita obálky budovy.
Tracks, Rockdelta, vibration, structure protection, stone wool, stones, lapinus

Izolace z kamenné vlny zvyšují požární bezpečnost a akustický komfort budov

Díky přírodnímu původu je kamenná vlna nehořlavá, akustická a má vynikajíci tepelně izolační vlastnosti.

Čtěte dále
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.

Síly ukryté v kamenné vlně

Zjistěte více o 7 silách ukrytých v kamenné minerální vlně.