Energetická náročnost budov

Tepelné ztráty fasádou představují podstatnou část celkových ztrát budovy. U rodinného domu má fasáda přibližně 30procentní podíl na celkovém úniku tepla. U administrativních budov nebo bytových domů může být ztráta mnohem vyšší.

V Evropě připadá na budovy 41 % spotřebované energie. Nejvíce energie se v budovách spotřebuje na vytápění a chlazení, což tvoří u nebytových objektů 2/3 celkové spotřeby, u bytových objektů to pak představuje více než 70 %.

Hlavní příčinou jsou tepelné ztráty způsobené nedostatečným zateplením. Díky správnému zateplení a výběru vhodné izolace snížíte spotřebu tepla v zimě a zároveň spotřebu energie na chlazení v letním období.

Odborným zateplením je možné ušetřit více než 50 % nákladů na energie. Díky jedinečným vlastnostem právě kamenná vlna ROCKWOOL splňuje nejpřísnější kritéria, požadavky a normy pro zateplování budov.

Směrnice o energetické efektivnosti

Cílem evropské směrnice o energetické náročnosti 2010/31/EU (EPBD II) je výrazné snížení spotřeby energie v budovách. Definuje minimální požadavky na energetickou náročnost pro novostavby a rekonstruované budovy.

Směrnice také požaduje téměř nulovou spotřebou energie. Všechny nové budovy od 1. ledna 2020 by měly mít „téměř nulovou spotřebu energie“. Pro budovy veřejné správy tato povinnost platí již od 1. ledna 2018.

Pro budovy užívané veřejnou správou s plochou větší než 1 500 m2 (od 1. 1. 2016), s plochou větší než 350 m2 (od 1. 1. 2017) a s plochou menši než 350 m2 (od 1. 1. 2018). U ostatních nových budov je tato povinnost následující: pro budovy s plochou větší než 1 500 m2 (od 1. 1. 2018), s plochou větší než 350 m2 (od 1. 1. 2019) a s plochou menší než 350 m2 (od 1. 1. 2020).

Směrnice o energetické náročnosti zvýší energetickou účinnost do roku 2020 o 20 %, sníží emise CO2 do roku 2020 o 20 % a zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 o 20 %.
Tracks, Rockdelta, vibration, structure protection, stone wool, stones, lapinus

Izolace z kamenné vlny zvyšují požární bezpečnost a akustický komfort budov

Díky přírodnímu původu je kamenná vlna nehořlavá, akustická a má vynikajíci tepelně izolační vlastnosti.

Čtěte dále
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.

Síly ukryté v kamenné vlně

Zjistěte více o 7 silách ukrytých v kamenné minerální vlně.