Co je dobré vědět o požární odolnosti

Požární odolnost je jednou z nejdůležitějších vlastností stavebních konstrukcí. Vyjadřuje se v minutách. Časový údaj určuje schopnost konstrukce odolávat účinkům požáru uvnitř budovy.

Konstrukce budovy si musí zachovat původní funkci i v podmínkách požáru. Nesmí být ohrožena její únosnost, celistvost nebo izolační vlastnosti.

Při řešení požární bezpečnosti staveb je třeba znát hodnoty požární odolnosti stavebních částí budovy a konstrukcí. Konstrukce musí být navrženy tak, aby požadované hodnoty splnily.

Požární odolnost se vždy hodnotí na celou skladbu konstrukce. Při označování požární odolnosti stavebních konstrukcí se používají kritéria únosnosti (R), celistvosti (E), izolace (I) a radiace (W).

Požární normy

V současné době čím dál víc roste význam požární bezpečnosti staveb. Každá novostavba i stávající budova musí splňovat požadavky v oblasti protipožární ochrany.

Požární bezpečnost objektů se posuzuje zejména podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. Požární odolnost stavebních konstrukcí řeší norma ČSN EN 13 501-2. Řešení požární bezpečnosti navrhuje a posuzuje požární specialista.

Ověřování požární odolnosti se provádí podle příslušné normy nebo pomocí výpočtu. Na základě zkoušky se stavební konstrukce zařadí do třídy požární odolnosti udávané v minutách: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut.

Třídy požární odolnosti jsou doplněné o symboly mezních stavů. Požární odolnosti nosných konstrukcí jsou zkoušené pro mezní stavy R, E, I a W. Na nenosné obvodové stěny jsou nejčastěji kladeny požadavky mezních stavů E, I a W.

fire, flame, photo, germany

Ke zvýšení požární bezpečnosti staveb významně přispívají nehořlavé izolace z kamenné vlny.

Stáhněte si brožuru Žhavé otázky kolem izolací a dozvíte se více o nebezpečí požáru a jeho řešení.

Žhavé otázky kolem izolací
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.

Síly ukryté v kamenné vlně

Zjistěte více o 7 silách ukrytých v kamenné minerální vlně.