fire, flame, photo, germany

Vlastnosti kamenné vlny

Izolace z kamenné vlny mají skvělé tepelné vlastnosti a jsou nehořlavé

Jedinečné vlastnosti
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.