Kamenná vlna je nehořlavá a nepřispívá k šíření požáru

Pasivní ochranu budov podporuje správně vybraná izolace. Klíčem k bezpečným budovám je kombinace aktivní ochrany (např. detektory, hasicí přístroje) a nehořlavé izolace z kamenné vlny. Ta je důležitým stavebním materiálem v budovách odolných proti požáru.

Všechny hořlavé materiály produkují při hoření určité množství kouře. Jeho vdechnutí způsobuje více úmrtí při požárech než samotný oheň. Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL nepřispívají k šíření ohně, téměř nevytváří kouř a nezpůsobují vznik hořících kapek ani částic.

Z hlediska protipožárního zásahu je pro záchranné jednotky výhodnější, pokud nehořlavé materiály převažují nad těmi ostatními. Vytvářejí lepší podmínky a poskytují více času pro záchranné akce. Pomohou dostat včas obyvatele z hořícího objektu a uhasit požár rychleji a snadněji.

Požární klasifikace

Klasifikace třidy reakce výrobku na oheň označuje třída základní (jak výrobek přispívá k požáru) i doplňková (podle vývinu kouře a plamenně hořících kapek). Základní třída je nejdůležitější.

A1 - nehořlavé materiály (minerální vlna kamenná a skleněná, pěnové sklo)
A2 - téměř nehořlavé (minerální vlna s vysokou objemovou hmotností)
B - přispívá velmi omezeně (některé fenolové pěny)
C - přispívá omezeně (některé PU/PIR pěny)
D - přispívá podstatně (většina PU/PIR pěn)
E - přispívá značně (EPS/PU/PUR s přídavkem retardantů)
F - přispívá značně (EPS bez přídavku retardantů)

Třída reakce na oheň určuje, jak rychle stavební materiál hoří a kolik energie při tom vytváří. Požární klasifikace stanoví, jakým způsobem výrobek přispívá k šíření požáru. 
V celé Evropě platí stejné zásady a kritéria. Zkoumání reakce na oheň se provádí podle normy ČSN EN 13501-1.

Nejlepších parametrů dosahují nehořlavé izolace z kamenné vlny. Splňují nejpřísnější požadavky a řadí se do nejvyšší třídy reakce na oheň A1.

Tyto výrobky nepřispívají k růstu požáru a k vývoji kouře. Zvyšují požární odolnost konstrukcí a požární bezpečnost budov.

fire, flame, photo, germany

Vlastnosti kamenné vlny

Izolace z kamenné vlny mají skvělé tepelné vlastnosti a jsou nehořlavé

Jedinečné vlastnosti
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.

Síly ukryté v kamenné vlně

Zjistěte více o 7 silách ukrytých v kamenné minerální vlně.