Hospodaření s vodou

Jak nakrmíte dvakrát více lidí s polovinou zdrojů?

Hospodaření s vodou je klíčem k dostatečné zásobě potravin

Rostoucí počet obyvatel klade neúnosné nároky na tradiční produkci potravin. Změna klimatu zvyšuje potřebu protipovodňových ochran. Kamenná vlna může být navržena tak, aby absorbovala nebo odpuzovala vodu podle potřeby, stejně jako ji může nechat pomalu kolovat ve skleníku, čímž řeší řadu problémů s vodou. Naše produkty pomáhají zemědělcům po celém světě pěstovat čerstvé potraviny - s použitím o 75 % méně vody než při pěstování v půdě.

Ve městech umí kamenná vlna minimalizovat účinky prudkých přívalových dešťů tím, že rychle nasákne vodu ze střech a dalších tvrdých povrchů a uloží ji do podzemních "nádrží" z kamenné vlny. Odtud může voda pomalu pronikat do podzemí a přirozeně doplnit hladinu podzemní vody.

Věděli jste, že?

Pokud by všechna rajčata vypěstovaná za rok 2016 v kamenné vlně ve sklenících v zemích Beneluxu byla nahrazena rajčaty vypěstovanými na polích v oblasti Středozemního moře, muselo by být pro jejich zavlažování použito o 65 miliard litrů vody více.

Girl watering green house
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.

Síly ukryté v kamenné vlně

Zjistěte více o 7 silách ukrytých v kamenné minerální vlně.