Estetika

Naše fasády jsou funkční i estetické zároveň.

Požadavky na estetiku neznamenají kompromis ve funkci

Když lidé žijí a pracují v esteticky příjemných prostorách, cítí se příjemně a jsou motivovaní. Prostředí, ve kterých lidé rádi tráví čas, mohou zlepšit společenské vztahy a jsou bezpečnější a zdravější pro život. Aby architekti mohli vytvořit inspirativní budovy, potřebují flexibilní a esteticky univerzální materiály, které vytvářejí krásné prostory, které se mohou stát realitou pro všechny. Díky kombinaci estetiky a vysoké funkcionality u svých výrobků,

může ROCKWOOL vytvářet tyto harmonické prostory, které navíc chrání před ohněm a podporují požární bezpečnost, poskytují výborné akustické a tepelné vlastnosti, dlouhou životnost a řadí se mezi obnovitelné zdroje. Využili jsme přirozenou krásu a přizpůsobivost kamene, aby mohli architekti snadno pracovat a využít téměř neomezený rozsah barev, tvarů a forem.

Věděli jste, že?

Po uplynutí 25 let let tvoří výstavba pouze 5,5 % nákladů na budovu? Zbylých 86 % jsou náklady na provoz, včetně účtů za energii. Malá investice do designu a materiálů může mít obrovský dopad na provozní náklady.

UN City

For more information see: Permissions
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.

7 sil ukrytých v kamenné vlně

Zjistěte více o silách ukrytých v kamenné minerální vlně.