Jak zvolit správné akustické řešení?

Každý stavební projekt musí splňovat požadavky hygienických limitů na protihlukovou ochranu. Spolupráce projektanta s odborníkem na akustiku by měla začít již ve stadiu projektu. Dodatečné úpravy akusticky nevyhovujících prostor bývají často omezené a nákladné.

Pro volbu nejvhodnějšího akustického řešení musíme znát odpovědi na několik zásadních otázek:

  • Jaká je aktuální úroveň hluku v místě projektované budovy?
  • Je v okolí stavby plánována nějaká další stavební investice?
  • Mají navržená okna dostatečnou ochranu před hlukem z okolí?
  • Jaké jsou akustické vlastnosti navržených stěn, příček a podlah?
  • Jaké jsou izolační schopnosti dělicí stěny mezi dvěma sousedícími byty?
  • Je výtahová šachta oddělena od konstrukce budovy?

Požadavky na zvukovou izolaci stavebních konstrukcí v budovách upravuje ČSN 73 0532. Zvuková izolace mezi sousedícími místnostmi v budovách se prokazuje měřením.

Tracks, Rockdelta, vibration, structure protection, stone wool, stones, lapinus

Vlastnosti kamenné vlny

Mezi jedinečné vlastnosti kamenné vlny patří akustika. Vlákna kamenné vlny mají vysokou zvukovou pohltivost a snižují šíření hluku.

Jedinečné vlastnosti
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.

Síly ukryté v kamenné vlně

Zjistěte více o 7 silách ukrytých v kamenné minerální vlně.