Tracks, Rockdelta, vibration, structure protection, stone wool, stones, lapinus

Vlastnosti kamenné vlny

Mezi jedinečné vlastnosti kamenné vlny patří akustika. Vlákna kamenné vlny mají vysokou zvukovou pohltivost a snižují šíření hluku.

Jedinečné vlastnosti
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.