Akustické vlastnosti

Město, které nikdy nespí, a přesto ho nevzbudí

Akustická izolace zlepšuje váš život

Žijeme v době hlasité. Mít doma nebo v práci klidné prostředí je dnes k nezaplacení. Více než 30 % Evropanů spí v nedostatečně klidném prostředí. Hluk zvyšuje stres, snižuje koncentraci a může poškodit zdraví.

Hlasité zvuky patří mezi hluky, které se šíří vzduchem. Takový zvuk rychle a snadno proniká přes překážky.

Kročejový hluk zase vzniká tam, kde je stavební konstrukce v přímém kontaktu se zdrojem hluku. Například při chůzi nebo nárazem předmětu na podlahu.

Akustická izolační řešení ROCKWOOL pohlcují a regulují hluk, a tím vytváří akustický komfort v místnostech.

Jak ovlivnit akustickou pohodu v interiéru? Nejdůležitějším krokem je plánovaní akustiky odborníkem již v projektové fázi. To zajistí optimální akustické vlastnosti prostor s ohledem na jejich užívání.

Věděli jste, že?

Kamenná vlna má otevřenou, porézní strukturu, díky níž výrobky ROCKWOOL přírozeně a s vysokým účinkem absorbují zvuk. Ve školách bez akustických izolací děti nerozumí až 25 % slov učitelů.

RockWorld imagery,The Big Picture, kids, school, people, children
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.

Síly ukryté v kamenné vlně

Zjistěte více o 7 silách ukrytých v kamenné minerální vlně.