Nová zelená úsporám (NZÚ)

Izolace ROCKWOOL byly registrovány v programu NZÚ

Realizační firmy, které mají zájem o získání certifikace osvědčující proškolení o správné aplikaci a používání tepelně-izolačních materiálů ROCKWOOL, se mohou přihlásit na školení ROCKWOOL pro získání této certifikace.

Získané osvědčení lze využít v žádosti o zápis do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) a doložit jím způsobilost pro provádění montáže tepelných izolací z kamenné vlny ROCKWOOL.