Využijte montážní postupy a návody pro fasády, střechy, podlahy nebo příčky. Najdete zde podrobný postup, jak izolovat šikmou střechu, jak izolovat vnější obvodovou stěnu nebo jakým způsobem akusticky izolovat podlahu.

Akustická izolace podlahy

Zateplení lehké plovoucí podlahy - systém AKUFLOOR®

* Během realizace plovoucí podlahy je nutné chránit izolační desky STEPROCK HD položením roznášecích desek (např. OSB) v místech pohybu osob.

** Pro šroubované nebo sponkované vícevrstvé podlahy doporučujeme mezi jednotlivé vrstvy OSB desek vložit PE fólii nebo jinou podložku, která zamezí vrzání desek. Podrobný montážní postup v prospektu AKUFLOOR®.

Akustická izolace příčky nebo předstěny

Izolace rozvodů tepla a teplé vody