Tloušťka zateplení v kontaktním systému ETICS

Jak hrubá má být izolace kontaktní fasády?

Abychom dosáhli požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla (U), které stanovuje norma, je zapotřebí zvolit dostatečnou tloušťku tepelné izolace fasády. Dostatečná tloušťka zateplení nám zajistí tepelnou pohodu uvnitř objektu a úspory na vytápění.

Naše kalkulačka vám ukáže orientační tloušťky pro doporučované hodnoty součinitele prostupu tepla U, včetně tlouštěk pro pasivní standard domu. Kalkulačka počítá také s použitým typem zdiva, vybrat si můžete z nabídky nejčastěji používaných materiálů a tlouštěk.