Výpočet zateplení šikmé střechy

Jakou zvolit tloušťku izolace pro šikmou střechu?

Naše jednoduchá kalkulačka vám zodpoví otázku, jak velkou tloušťku izolace zvolit mezi a pod krokvemi. Ukáže vám orientační tloušťky pro doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U, včetně tlouštěk doporučovaných pro pasivní standard domu. Takže se i v podkroví budete cítit dobře a to jak v zimě, tak v létě. 

Kalkulátor bere v potaz další parametry vaší šikmé střechy, jako je například výška a šířka krokví nebo vzdálenost mezi nimi. Můžete si zvolit izolaci s větranou nebo nevětranou mezerou. Tloušťku izolace získate pro naše tři produkty ROCKMIN PLUS, ROCKTON a SUPERROCK, které se ideálně hodí pro tepelnou izolaci šikmé střechy.