Generátor hodnocení LEED

Pro hodnocení těchto budov je vydáváno prohlášení výrobce o obsahu recyklovatelné složky, složení výrobku a další požadované údaje.

Generátor hodnocení LEED

Generátor hodnocení Leed umožňuje přípravu dokumentace požadované pro proces certifikace LEED, z hlediska použitých izolačních materiálů.

Systém LEED určuje především to, jak stavební objekty ovlivňují životní prostředí. Proto se při certifikačním procesu berou v úvahu různé aspekty. Od umístění budovy, velikosti a polohy pozemku přes spotřebu stavebních materiálů, elektrické energie nebo vody, vnitřního vzduchu, s přihlédnutím k inovacím projektu a vlivu vybraných architektonických řešení na životní prostředí.