Ekologické stavby s certifikací LEED

V současné době je kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj, což se promítá i do certifikace staveb. Požadavky na současné budovy řeší i stránku environmentální. Pečlivě se zvažují použité suroviny i rizika při likvidaci stavby. Jedním ze způsobů hodnocení budov je certifikace LEED. Systém hodnotí budovy v oblasti navrhování a výstavby environmentálně šetrných a udržitelných budov. 

Systém je založen na bodovém hodnocení některých faktorů. Certifikace hodnotí dopad na okolí, vliv vybraných řešení na životní prostředí, hodnotí úspory vody a energie, výběr vhodných materiálů a kvalitu vnitřního prostředí. Tento systém hodnotí i energetickou náročnost budovy. 

Toto environmentální hodnocení je vyjádřením a potvrzením mimořádných vlastností budovy. Budova, která dosáhne vysokého hodnocení, má menší dopady na životní prostředí.

PROČ SE ÚČASTNIT V LEED?

LEED je dobrovolným programem a mezinárodně uznávanou značkou kvality zelených staveb. Získání certifikace LEED na konkrétní projekt dává pozitivní pohled na samotnou stavbu.

Provedení různých ekologických stavebních řešení může vést k úspoře energie a nákladů během celého období využívání budovy. Mezi další výhody patří lepší kvalita vzduchu a dostatek přirozeného světla v místnostech.

Výzkum ukázal, že se zvýšila produktivita práce osob pracujících v takovém prostředí. Tyto výhody přispívají ke zvýšení zisku společnosti, studenti pobývající v těchto budovách mají lepší výsledky testů a nižší absenci. V nákupních střediscích, ve kterých je dostatek denního světla, jsou vyšší prodeje.