Kalkulační programy pro izolační řešení ROCKWOOL

ROCKWOOL nabízí několik pomocných kalkulačních programů a výpočtových nástrojů, které jsou určené odborníkům ve stavební oblasti, realizačním firmám, investorům, majitelům domů a dalším.

Kalkulátory pro šikmé střechy

Piched roof insulation, internal insulation
XLS
54.0 KB

Výpočet zateplení šikmé střechy

Piched roof insulation, external insulation
XLS
1.3 MB

Statika systému TOPROCK

Kalkulátor pro podlahy

website images,
XLS
54.5 KB

Výpočet tloušťky podlahové izolace

Kalkulátory pro fasády

ETICS, external walls
XLS
63.5 KB

Výpočet tloušťky izolace kontaktních fasád

ETICS, external walls, lamella
XLS
225.0 KB

Kalkulátor stanovení vnitřních a okrajových oblastí (ETICS)

Termoclip Wall 1 160, package, product, components, Rockfacade, Facade Cladding
XLSM
1.1 MB

Kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek v ETICS

Kalkulátory pro TZB

Klimafix, package, product, mats, HVAC, Process industry
XLS
253.0 KB

Kalkulátor KLIMAFIX