Kamenná vlna má mnoho technických nuancí, takže není možné vědět všechno o produktech z kamenné vlny. Podívejte se na informace na našem webu a máme seznam často kladených otázek od uživatelů a zájemců o naše produkty.

Před položením otázek zkontrolujte, zda najdete odpovědi na této stránce. Často kladené otázky jsou roztříděny podle jejich specifik: obecné informace, produkty, použití atd.

Pokud odpovědi nejsou dostatečně podrobné nebo jste nenašli téma, které vás zajímá, napište nám vyplněním formuláře v dolní části stránky. Budeme se snažit vyřešit váš požadavek co nejrychleji.

Často kladené dotazy

Obecně

Co je to lambda?

Lambda „ʎ” - je součinitel tepelné vodivosti. Tento součinitel ukazuje, jaké množství tepla prostupuje během jedné vteřiny přes 1m² plochy tohoto materiálu s tloušťkou vrstvy 1 m, když na obou jejích stranách činí rozdíl teplot 1 °C (neboli 1 K, tedy 1 Kelvin). Čím nižší je hodnota ʎ materiálu nebo stavebního výrobku v určitých vnitřních či venkovních podmínkách, tím lepší jsou jeho izolační vlastnosti; jednotkou je (W/mK). Je třeba si uvědomit, že rozdíl součinitele lambda 0,001 znamená rozdíl 3 až 4 milimetrů tloušťky izolace.

Čím přiřezávat kamennou minerální vlnu?

Pro řezání výrobků z vlny ROCKWOOL používáme obyčejný ostrý nůž, se zachováním rovných a hladkých okrajů řezu. Nůž délky 395 mm s profilovanou rukojetí z umělé hmoty a zubatým ocelovým ostřím délky 255 mm je dostupný v nabídce ROCKWOOL.

Jaký je rozdíl mezi kamennou minerální vlnou a jinými druhy izolace?

Kamenná vlna ROCKWOOL je vyrobená z vulkanické horniny a v evropské klasifikaci reakce na oheň je hodnocená na úrovni A1 - nehořlavá. Kamenná minerální vlna představuje také volbu s dlouhou trvanlivostí. Její vlastnosti se během doby nemění a výrobek bude účinně izolovat po celou dobu užívání budovy.

Co je to tepelný odpor?

Tepelný odpor R – vyjadřuje schopnost vnitřní nebo vnější dělicí konstrukce omezovat proudění tepla. Je výsledkem součtu tepelných odporů jednotlivých vrstev materiálů použitých v této přepážce. Jeho hodnota závisí na součinitelích tepelné vodivosti jednotlivých materiálů tvořících přepážku a jejich tloušťce R = S (d/ʎ), tedy tím větší tepelný odpor, čím menší ʎ a větší tloušťka materiálu. Proto právě použití izolačního materiálu s tloušťkou 25 místo 20 cm (o 20% více) bude rozhodně účinnější, než použití materiálu stejné tloušťky a s ʎ menší o několik tisícin W/mK.

Jaké akustické vlastnosti má izolace z kamenné vlny ROCKWOOL?

Kamennou vlnu ROCKWOOL používají odborníci při mnoha akustických aplikacích. Výrobky z kamenné vlny se mohou používat ke snížení hluku dvěma různými způsoby. Používají se k pohlcování zvuků narušováním jejich pronikání přes dělicí konstrukci (stěnu) nebo k pohlcování zvuku na povrchu konstrukce.

Po jaké době musím vyměnit izolaci realizovanou z výrobků ROCKWOOL?

Kamenná vlna ROCKWOOL je volba na celou dobu životnosti stavby. Její vlastnosti a výhody plynoucí z použití kamenné vlny ROCKWOOL se v čase nemění, proto správně instalovaná izolace z kamenné vlny nebude vyžadovat výměnu.

Má struktura vláken ve výrobcích z vlny vliv na změnu izolačních vlastností?

Způsob uložení vláken ve výrobcích z vlny ROCKWOOL má vliv na změnu izolačních vlastností. Nejlepší tepelné vlastnosti mají výrobky s uložením vláken rovnoběžným ve vztahu k izolovanému povrchu. Pronikající teplo musí v takovém případě překonat nejdelší cestu, což způsobuje zvýšení hodnoty součinitele vedení tepla. Proto jsou výrobky z vlny ROCKWOOL vhodně navržené tak, aby byla dosažena optimální úroveň tepelné izolační schopnosti při správné struktuře a tuhostí pro dané použití.

Šikmé střechy

Jak zateplit strop nad přízemím v přízemním domě s nevyužitým podkrovím?

Je třeba použit dvouvrstvé zateplení z desek SUPERROCK nebo TOPROCK SUPER. Dle STANDARDU ROCKWOOL musí být celková tloušťka zateplení cca 35 cm, tj. např. TOPROCK SUPER 20 cm + SUPERROCK 15 cm. STANDARD ROCKWOOL stanovuje tloušťky izolace podle změn technických podmínek a požadavků, které pro nás budou platit a měnit se do roku 2021. Proto je třeba při zateplování domu myslet na budoucnost, a to tím spíše, že je to investice na dlouhá léta.

Jak zateplit strop podkroví s dřevěnou konstrukcí, příhradové vazníky H-15 cm?

Doporučujeme použití dvouvrstvého zateplení: MEGAROCK PLUS nebo ROCKMIN PLUS dle STANDARDU ROCKWOOL s celkovou tloušťkou zateplení 35 cm. Rohoží MEGAROCK PLUS izolujeme prostor mezi spodními pásy dřevěných vazníků, následně pokládáme těsně druhou vrstvu izolace z desek ROCKMIN PLUS, tloušťky izolací v systému např.: 20 cm + 15 cm. Dvouvrstvý systém izolace přispívá k minimalizaci případných tepelných mostů souvisejících s dřevěnou konstrukcí vazníku a navíc zlepšuje zvukovou izolační schopnost stropu. Pokud má někdo zájem o vyšší standard, je možné použit dvouvrstvé zateplení TOPROCK SUPER 20 cm + SUPERROCK 15 cm, které přináší ještě lepší efekty v oblasti tepelné a akustické izolační schopnosti a zvyšují tepelný odpor konstrukce. Doporučujeme seznámení se s třídami izolační schopnosti.

Jak vyřešit větrání střechy?

Pro správné provedení větrání střechy musí být plocha otvorů pro odvětrání mezery podobitím nebo fólií vrchního krytí minimálně:

Pro vstupy pod okapem: 0,002 plochy roviny střechy a min. 200 cm2 na 1 bm okapu
Pro výstupy v hřebeni nebo ventilační mřížky ve štítových zdech nebo podél rohů valbové střechy: 0,001 plochy střechy a min. 200 cm2 na 1 bm hřebene, rohu.

Izolaci vnějších stěn je třeba oříznout tak, aby byl zajištěn ventilační prostor mezi prkny a deskami vlny. Izolaci stěny je třeba spojit s izolací podkroví.

Jak zateplit plochou střechu rodinného domku typu „kostka“?

U takového řešení se pravděpodobně pod vrstvou lepenky nachází izolační vrstva ze škváry. Optimálním způsobem modernizace ploché střechy v tomto případě je odstranit vrstvu škváry spolu se starou lepenkou a provést na jejím místě dřevěnou střechu pokrytou např. plechovou střešní krytinou s větracími otvory v půdní nadezdívce a štítových zdech a dále instalovat dvouvrstvé zateplení; podle STANDARDU ROCKWOOL je třeba použít zateplení s celkovou tloušťkou 35 cm z desek SUPERROCK nebo pásů TOPROCK SUPER.

Je třeba upevňovat vlnu v podkroví šňůrou?

Kamenná minerální vlna ROCKWOOL je díky vetší hustotě pružnější a přilnavější materiál. Proto při roztečí krokví do 80 cm, při řezání vlny s přídavkem cca 2 cm (tj. celkem 82 cm), se taková izolace sama rozepře mezi dřevěnou konstrukcí vazby krovu a drží bez potřeby použití šňůry nebo drátku pro její přidržení.

Ploché střechy

Jak izolovat plochou střechu v obytném bloku, kde není přístup?

Izolace se provádí metodou foukání granulátu za sucha pomocí speciálních turbínových agregátů a podávacích hadic. Musí ji provádět zhotovitelská firma se zkušenostmi v oblasti provádění tohoto druhu prací. Pokud ve střešní krytině nejsou průlezy ani otvory, je třeba tyto otvory provést a vhodnou pružnou hadicí nafoukat izolaci; po dokončení prací je nutné tyto otvory zabezpečit.

Zateplení podkroví - jaká je lambda?

Všeobecně používaná metoda při výběru výrobků např. pro zateplení podkroví je taková, že sezákazníci soustředí na jeden z parametrů izolačního materiálu, tj. součinitel lambda. Je však třeba vědět, že rozdíl v součiniteli lambda v hodnotě 0,001 znamená rozdíl 3 až 4 milimetrů tloušťky izolace. Je nutné na to pamatovat zejména s ohledem na to, že samotný součinitel lambda neposkytuje žádnou informací o izolační schopnosti stěny nebo střechy. Teprve přepočet lambdy, tloušťky materiálu a zohlednění ostatních materiálů tvořících daný prvek budovy poskytne odpověď na otázku „zda 15 cm vlny izoluje dobře nebo špatně”. Proto je třeba brát při zateplování podkroví v úvahu nejen součinitel lambda, ale věnovat také pozornost použité tloušťce a dalším vlastnostem izolačního materiálu, který jsme zvolili.

Příčky a předstěny

Jak provést příčku - krok za krokem?

Příčku z kovových profilů s oboustranným obkladem ze sádrokartonových desek provádíme přímo na holé hrubé konstrukci podlahy (tedy na stropní desce), nikoli na těžké lité nebo lehké plovoucí podlaze, protože tímto způsobem výrazně snižujeme vliv bočního přenosu zvuku. Obvodová vodítka, profily UW s nalepenou akustickou těsnicí PE pěnovou páskou, následně přišroubujeme k podkladu pomocí hmoždinek a vrutů nebo natloukacích trnů. Do obvodových vodítek vkládáme svislé sloupky - CW profily a předběžně upravíme rozmístění svislých profilů ve vzdálenosti každých 60 nebo 62,5 cm (podle modulu obkladových desek). Při zaklápění sádrokartonových desek začínáme s přišroubováním ke kovovým sloupkům na jedné straně stěny. Následně těsně a přesně vkládáme desky z minerální vlny ROCKTON mezi sloupky odspodu, každou další desku pak pečlivě dotlačujeme na spodní kus. Po upevnění obkladů na druhé straně stěny je stěna připravená k zatmelení spár a finálnímu dokončení povrchu.

Na co je třeba pamatovat při stavbě příčky?

Lehké příčky vždy montujeme s oboustrannou dilatací plovoucí podlahy a stavíme je přímo přímo na holé hrubé konstrukci podlahy (tedy na stropní desce), nikoli na těžké lité nebo lehké plovoucí podlaze. Tímto způsobem výrazně snižujeme vliv bočního přenosu zvuku - až o několik dB, v závislosti na váženém indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw příčky. Desky z vlny ROCKWOOL pokládáme těsně, jejich rozměry musí odpovídat rozteči svislých profilů roštu. Ve stěnách s výškou nad 4,0 m vkládáme vodorovné příčníky s roztečí max. 3,0 m. Významný vliv na skutečnou zvukovou izolační schopnost příček instalovaných na stavbě mají detaily konstrukčních řešení, umístění a pečlivost provedení stěny a její nenarušování rozvody a instalacemi uvnitř příčky.

Jak provést příčku se zvukovou izolační schopností 48dB?

Zde je řešením provedení příčky na jednoduché ocelové konstrukci s oboustranným jednoduchým obkladem. Vyplnění ocelové konstrukce tvoří vlna ROCKTON 50 mm, nosný profil CW + UW 1x75 mm, oboustranný obklad ze sádrokartonových desek 1x12,5 mm. Příčka v takové konstrukci splňuje požadavek váženého indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw. Odkazuji na zdrojová data obsažená v protokolu o zkoušce č. LA/1164/2005 ITB Varšava a technickém schválení č. AT-15-4452/2000 Rigips Polska Stawiany. Je důležité, aby se nejprve zhotovila příčka, tzn.položil obvodový vodorovný profil na stropě, a následně podlahové vrstvy (např. izolace z vlny, betonová stěrka a panely).

Jak akusticky izolovat stěnu od souseda?

Doporučujeme provést příčku na samostatném roštu z plechových profilů, vyplněného deskami ROCKTON s tloušťkou 50 nebo 100 mm. K roštu je třeba ze strany místnosti upevnit sádrokartonové desky. Rošt musí být odsazený od stěny cca 1 cm. Skelet je třeba upevnit k podlaze a stropu přes tlumící podložky, např. z pruhu vlny STEPROCK HD 2 cm nebo originální PE pěnovou páskou). K dosažení lepšího tlumicího efektu se sádrokartonové desky mohou šroubovat na rošt jednostranně celý polepený tlumicí podložkou - páskou z pěnového PE (páska je nalepena na všech sloupcích, vodítka i příčnících).

Jak zvýšit zvukovou izolační schopnostzděné stěny?

Jedním ze způsobů je přidání jednostranné tlumicí konstrukce zvané předstěna, která se skládá ze svislých sloupků a vodorovných lemovacích profilů vyplněných vlnou ROCKTON. Řešení se ve zkratce skládá z: obvodového profilu položeného na těsnicí pásce, sloupkového svislého profilu, úchytů ke svislým profilům, vlny ROCKTON (desky 1000 x 610 nebo 625 mm) a stěnového obkladu ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm.

Jak akusticky izolovat stěnu v domě, obytném bloku, bytě?

Akustickou izolaci příčky v domě provádíme z lehké konstrukce na ocelovém roštu s obklady ze sádrokartonových desek a vyplněním minerální vlnou ROCKTON tl. 5 cm. Kovové profily uchytíme k podlaze a stropu přes tlumicí podložku - pěnovou PE pásku. Sádrokartonové desky se upevňují ke skeletu rovněž přes tlumící pásky. Desky z vlny pokládáme mezi svislé profily upevněné pomocí úchytů ke zdi ve vzdálenosti 60 nebo 62,5 cm podle velikosti obkladových desek.

Fasády

Chci udělat vnější zateplení. Musím z tohoto důvodu odstranit starou omítku na holou zeď?

Ne. V případě vnějšího obkladu provětrávané fasády se desky z minerální vlny (doporučujeme SUPERROCK) nelepí na zeď, proto není třeba nijak připravovat podklad. Desky z vlny se v tomto případě umísťují mezi kovový nebo dřevěný rošt. Právě rošt se upevňuje k nosné vrstvě zdi (např. přes starou omítku). Mezi fasádní vrstvou a zateplením musí zůstat větrací mezera min. 15 mm. Více k tomuto tématu: obvodové zdi.

Musím v případě zateplování obvodových zdí nutně odstranit starou omítku?

Vše závisí na stavu stávající omítky. Před zahájením lepení desek je třeba zkontrolovat přilnavost a soudržnoust staré omítky na zdivu. Je to možné provést poklepáváním. V místech výskytu dutého zvuku je třeba s určitým bezpečným přesahem starou omítku odstranit. Pro vyrovnání povrchu nejlépe poslouží obyčejná vápennocementová malta (štuk) s cementovým střikem. Více k tomuto tématu: jak zateplit dům

Mohu zateplovat zeď, která je mírně vlhká v důsledku vadného oplechování?

Ano, ale pod podmínkou, že k zateplení bude použitá vlna ROCKWOOL. Výrobky ROCKWOOL mají jednu důležitou vlastnost - paropropustnost, která umožňuje volné odvádění vodní páry. Je však třeba vědět, že pro správné fungování izolace musí být vadné oplechování bezpodmínečně opraveno, aby vlhkost dále nepronikala do zdi.

Je možné použit střešní vlnu pro izolaci stěn metodou ETICS?

Materiály určené pro izolaci střech by se neměly používat pro izolaci stěn.
Pro obvodové stěny zateplované systémy ETICS (vnější kontaktní zateplovací systém) doporučujeme použití desek FRONTROCK 35 a FRONTROCK S pro dokončení otvorů dveří a oken; pro lehké provětrávané zateplení desky VENTI MAX nebo WENTIROCK. Použití jiného materiálu je v rozporu s určením a doporučeními výrobce. Investor může takové řešení zvolit na vlastní odpovědnost.

Čím je nejlepší zateplit dům obložený OSB deskami?

Pokud jde o použití izolace v nosné skeletové konstrukci, navrhuji použít desky z minerální vlny s názvem SUPERROCK. V případě zateplení na vnější OSB desce jsou dvě možnosti. ETICS - systém s omítkou nebo provětrávaný systém - izolace ve skeletu na OSB desce, zakrytá obkladem (např. palubkami). Pro první metodu je možné použit desky FRONTROCK MAX E, kde se používá paroizolační fólie z vnitřní strany mezi sádrokartonovou deskou a minerální vlnou. Pro druhou metodu doporučuji polotvrdé desky s názvem VENTI MAX. Zde používáme dvě fólie - parozábranu mezi sádrokartonovou deskou a izolací zevnitř a izolaci proti větru mezi izolací a vnějším obkladem z venkovní strany. Více o izolaci venkovních stěn

Kolik hmoždinek je třeba použít pro upevnění desek z vlny v systému ETICS pro nízké stavby?

Pokud jde o upevňování desek FRONTROCK 35/FRONTROCK MAX E musí být hmoždinky rozmístěné v množství 6 ks na 1 m2 plochy ve středové zóně a 8 kusů v okrajové zóně stěny, se zachováním požadovaného odstupu od kraje stěny: a > 5 cm (betonová stěna) nebo a > 10 cm (zděná stěna). Naproti tomu použití lamelové desky z kamenné minerální vlny FASROCK LL s tzv. kolmým uspořádáním vláken, tj. kolmým k ploše stěny, umožňuje omezit nebo úplně eliminovat potřebu upevnění kotvami v ploše. Upevnění jen s pomocí lepící malty se může provádět v případě lamel pod podmínkou, že výška budovy nepřesahuje 20 m a pevnost podkladu stěny v tahu je minimálně 0,08 MPa a plocha slepení je 100 %. Na nepříliš pevných, nenosných podkladech, např. omítky, pórobeton, je třeba kromě lepení navíc použít vždy i mechanické kotvení. Upevňování desek FRONTROCK 35/FRONTROCK MAX E nebo FASROCK LL kotvami (dle potřeby) provádíme nejdříve vždy až po 24 hodinách od jejich přilepení. pro orientační výpočet viz kalkulačka hmoždinek pro ETICS.

Jak dokončit otvory oken a dveří při izolaci fasády v systému ETICS?

Spojení systému s jinými stavebnímu prvky, např.okenními a dveřními otvory, parapety, střechami a balkony, musí být provedeno se zachování mezery vyplněné trvale plastickým materiálem, např. silikonem nebo speciální pružnou páskou. K okenním a dveřním otvorům přilepíme okenní lišty tak, aby bylo zajištěno zateplení otvoru kamennou vlnou FRONTROCK S s minimální tloušťkou 2 cm. Pro ochranu okna proti zašpinění během provádění prací k liště přilepíme ochrannou fólii, kterou strhneme spolu s lepící páskou po provedení zateplení.

Je možná metodou ETICS efektivně zateplit stěnu postavenou z keramických dutých tvárnic?

Existuje několik metod zateplování venkovních stěn. V případě nosného a čistého podkladu, kterým je neomítnutá, ale vyspárovaná stěna z keramiky, silikátů, keramzitu, prostého betonu, není třeba používat mechanické upevňovací prvky, tedy hmoždinky, do 20 m výšky objektu v ploše stěn a při ploše slepení 100 %. Vyhneme se tedy poškozování dutých tvárnic hmoždinkami, vícenákladům na nákup kotev a jejich instalaci, není také třeba počítat s úpravami souvisejícími s bodovými tepelnými mosty při výpočtu součinitele prostupu tepla U pro vnější stěnu.

Jaký výrobek bude nejlepší pod fasády z obkladu?

Pod provětrávanou fasádu se nejčastěji používají desky z minerální vlny s obchodním názvem SUPERROCK. Jsou to měkké pružné desky pro vyplňování prostoru mezi opěrnou konstrukci pro fasádní panely. Minerální vlna je paropropustný výrobek, proto stěny mohou dýchat - propouští vodní páru ven. Výrobky ROCKWOOL jsou nenavlhavé, tj. hydrofobní. Nenasávají vlhkost ze vzduchu, mají nepatrnou sorpční vlhkost. Snadno se montují. Díky své pružnosti těsně vyplňují izolovaný prostor. Minerální vlna je klasifikovaná jako nehořlavý materiál, proto přispívá ke zvýšení bezpečnosti uživatelů objektu i samotné konstrukce. Parametr charakterizující tepelnou izolační schopnost výrobku, neboli součinitel prostupu tepla pro minerální vlnu SUPERROCK činí 0,035 W/ mK, což zaručuje velmi dobré tepelné vlastnosti přepážky.

Po jaké době lze zahájit upevňování vlny FRONTROCK 35/ FRONTROCK MAX E hmoždinkami v izolaci ETICS?

Upevňování desek kotvami provádíme nejdříve 24 hodiny od jejich přilepení, pomocí zatloukacích hmoždinek s ocelovým jádrem nebo šroubovacích hmoždinek. Typ a délku (i minimální hloubku kotvení) hmoždinek a dále schéma jejich rozmístění musí stanovit projektant v technické dokumentaci zateplení. V případě lehčených materiálů (pórobeton, duté keramické tvárnice atd.) se používají šroubovací kotvy, zatímco v případě plných materiálů (beton, silikát apod.) se mohou použít také zatloukací kotvy.

Jakým způsobem provést izolace venkovních stěn v domě postaveném pomocí skeletové technologie?

Zateplení venkovních stěn objektu realizovaného pomocí skeletové technologie je třeba provést s použitím desek SUPERROCK, které tvoří vyplnění prostoru mezi obložením skeletové stěny. Tento způsob izolace má bohužel slabá místa, např. lineární tepelné mosty způsobené nosnou konstrukcí venkovní stěny (sloupky, příčle), proto je vhodné rovněž zateplení skeletové stěny druhou vrstvou izolace provětrávaným způsobem zateplení nebo ETICS (vnější kontaktní zateplení s omítkovou úpravou). Metoda spočívá ve vytvoření roštu s lehkou konstrukcí ze dřeva nebo profilů z ocelového plechu. Mezi prvky roštu je třeba použit jako výplň desky z obchodním názvem ROCKTON, VENTI MAX nebo WENTIROCK. Celek se pokryje větroizolační fólií, pokud je nutná, připevní se svislé prvky roštu kvůli ponechání ventilační mezery min.2 cm a obkládá obkladem z palubek apod.. Tímto způsobem vzniká souvislá vrstva tepelné izolace na vnější straně stěny odstraňující tepelné mosty. Zateplení venkovní stěny se skeletovou konstrukcí pomocí systému ETICS spočívá v použití desek FRONTROCK MAX E spolu se šroubovacími kotvami s kovovými trny působícími jako vruty.

Podlahy a stropy

Jak zateplit základy dvojité zdi nebo větrané fasády?

Ve dvojitých zdech se musí spodní část větrané vzduchové dutiny oddělující vnější vrstvu např. z cihelných pásků klinker nebo keramických pásků od vnitřní vrstvy nacházet minimálně 30 cm nad terénem. Je zde třeba pamatovat na možnost odvádění vody, která pronikla vnější vrstvou zdi, do venkovního prostředí. Proto se doporučuje u spodní části vnější vrstvy, v místě jejího podepření, provést kryt z živičné lepenky nebo podobného materiálu izolujícího proti vodě a ve vnější vrstvě nechat otvory kryté mřížkou nebo síťkou, kterými voda může odtékat z krytu ven. Stejným způsobem je třeba provést dokončení větracích mezer u odvětrávaných fasád. Použití startovacích lišt není možné, protože se vyrábí z plného plechu a došlo by tak k uzavření vstupů vzduchu do větrací mezery. Instalace izolačních desek až na dotyk s terénem nebo okapním chodníčkem nebo kačírkovým zásypem není dobrým řešením a takovou montáž izolace nedoporučujeme.