System Toprock

Systém TOPROCK

Systémové řešení izolace šikmých střech nad krokvemi.

Back

Zateplení nad krokvemi systémem TOPROCK je ideální pro přiznání dřevěné konstrukce krovu. Umožňuje využít celý prostor podkroví bez nutnosti snižování podhledů v interiéru. V případě využití nadkrokevního zateplení je nutné vybudovat nad původními krokvemi bednění a konstrukci pomocných krokví se speciálními kovovými držáky TOPROCK. Součástí střešního pláště je parozábrana položená na bednění. Následuje izolace z kamenné vlny ROCKWOOL položená ve dvou vrstvách, přičemž se jednotlivé vrstvy izolace ukládají na tzv. „vazbu“. Další vrstvu tvoří difuzně-otevřená hydroizolace, kontralatě pro upevnění střešní krytiny a samotná střešní krytina. 

1. Střešní krytina na latích 

2. Kontralatě podél krokví 

3. Pojistná hydroizolace – difúzně otevřená 

4.ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS, nadkrokevní zateplení: pro držák výšky 120 mm: tl. izolace 120 + 80 až 120 mm; pro držák výšky 180 mm: tl. izolace 180 + 60 až 120 mm

5. Pomocné krokve 60 × 60 až 120 mm 

6. Kovový držák kotvený hřeby 

7. Parozábrana (např. těžký asfaltový pás s hliníkovou fólií) 

8. Bednění

9. Krokve

SYSTÉM OBSAHUJE

Tepelnou izolaci ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS

* Nadkrokevní kovové držáky 120 mm (nízký) nebo 180 mm (vysoký)

* Hřeby pro kotvení držáků (nejsou součástí dodávky ROCKWOOL, a.s.)

VÝHODY ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI

* Minimalizace vlivu tepelných i akustických mostů

* Využití celého prostoru v podkroví

* Vynikne krása dřeva

* Rychlejší a snadnější montáž

Back

Vyhledejte prodejnu izolací ROCKWOOL

search

Showing
Offices & Factories near you

Související produkty