Rockfall - wedges for flat roofs

ROCKFALL spádové desky, podkladní desky

Systémové jednostranně spádované desky z kamenné vlny. Slouží k vytvoření nebo zvětšení spádu o 2 %, 3 % a násobky těchto spádů na konstrukci ploché střechy.

Back

Jednostranně zešikmené spádové desky z kamenné vlny slouží k vytvoření nebo zvětšení spádu o 2 %, 3 % a násobky těchto spádů na konstrukci ploché střechy v kombinaci s podkladní deskou a s izolačními deskami pro ploché střechy. Spádové desky a podkladní deska o tloušťce 60 mm jsou součástí systémového řešení ROCKFALL.

Back

Technické parametry

Porovnat
Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Certifikát CE: 1390-CPR-0452/16/P; 1415-CPR-3-(C-7/2010)
Kód výrobku: MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Třída reakce na oheň: A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,040 W/mK
Napětí v tlaku při 10% stlačení: ≥ 70 kPa
Bodové zatížení desky: 650 N
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 15 kPa
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Back

Technické listy ke stažení, návody a montážní postupy.

Back

Vyhledejte prodejnu izolací ROCKWOOL

search

Showing
Offices & Factories near you

Související produkty