Rockfall - wedges for flat roof tilt and slope

ROCKFALL protispádové desky

Jednostranně spádované desky z kamenné vlny v orientaci spádu 0,5 m nebo 1 m.
Back
Jednostranně spádované desky z kamenné vlny v orientaci spádu 0,5 m nebo 1 m slouží k vytvoření protispádu na vyspádované ploché střeše u detailů atik a střešních nástaveb, případně jiných svislých konstrukcí. Protispádové desky jsou také součástí systémového řešení ROCKFALL.
Back

Technické parametry

Porovnat
Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Certifikát CE: 1390-CPR-0452/16/P
Kód výrobku: MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Oblast použití: Slouží k vytvoření protispádu na vyspádované ploché střeše u detailů atik a střešních nástaveb, příp. jiných svislých konstrukcí.
Třída reakce na oheň: A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,040 W/mK
Napětí v tlaku při 10% stlačení: ≥ 70 kPa
Bodové zatížení desky: 650 N
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 15 kPa
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Back
Technické listy ke stažení, návody a montážní postupy.
Back

Vyhledejte prodejnu izolací ROCKWOOL

search

Showing
Offices & Factories near you

Související produkty