Rockfall system for flat roofs - slopes and declines.

ROCKFALL dvouspádové klíny

Dvouspádové klíny z kamenné vlny systémově slouží k vytvoření spádu ve vodorovném úžlabí ploché střechy.
Back

Dvouspádové klíny z kamenné vlny slouží k vytvoření spádu (v podélné ose 2 % a v příčné 8 %) ve vodorovném úžlabí ploché střechy za účelem plynulého odtoku srážkové vody ke střešním vpustím. Při vytvoření protispádu u střešních nástaveb lze dvouspádové klíny použít jako variantu. Dvouspádové klíny jsou součástí systémového řešení ROCKFALL.

Back

Technické parametry

Porovnat
Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Certifikát CE: 1390-CPR-0452/16/P; 1415-CPR-3-(C-7/2010)
Kód výrobku: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Oblast použití: Systémově slouží k vytvoření spádu ve vodorovném úžlabí ploché střechy za účelem plynulého odtoku srážkové vody ke střešním vpustím. Variantně lze použít na vytvoření protispádu u střešních nástaveb.
Třída reakce na oheň: A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,040 W/mK
Napětí v tlaku při 10% stlačení: ≥ 70 kPa
Bodové zatížení desky: 650 N
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 15 kPa
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Back
Technické listy ke stažení, návody a montážní postupy.
Back

Vyhledejte prodejnu izolací ROCKWOOL

search

Showing
Offices & Factories near you

Související produkty