Rockfall system for flat roofs - slopes and declines.

ROCKFALL dvouspádové klíny

Dvouspádové klíny z kamenné vlny systémově slouží k vytvoření spádu ve vodorovném úžlabí ploché střechy.