ROCKFALL (KD), flat roof insulation, external insulation,

ROCKFALL atikové klíny

Trojhranný klín pro plynulý přechod hydroizolace. Délka u všech typů klínů je 1 200 mm.

Back

Trojhranný klín z kamenné vlny slouží k vytvoření plynulého přechodu hydroizolace ze střešní roviny ploché střechy na navazující svislou konstrukci (atiky, obruby světlíků, průlezy, ventilační šachty apod). Klíny jsou součástí systémového řešení ROCKFALL.

Back

Technické parametry

Porovnat
Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Certifikát CE: 1390-CPR-0452/16/P
Kód výrobku: MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Oblast použití: Trojhranný klín slouží k vytvoření plynulého přechodu hydroizolace ze střešní roviny ploché střechy na navazující svislou konstrukci (na atiky, obruby světlíků, průlezy, ventilační šachty a jiné svislé konstrukce).
Třída reakce na oheň: A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,040 W/mK
Napětí v tlaku při 10% stlačení: ≥ 70 kPa
Bodové zatížení desky: 650 N
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: ≥ 15 kPa
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Zpět
Back

Technické listy ke stažení, návody a montážní postupy.

Back

Vyhledejte prodejnu izolací ROCKWOOL

search

Showing
Offices & Factories near you

Související produkty