Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

Skupina ROCKWOOL se připojila k výzvě udržitelného rozvoje, kterou v 17 bodech stanovila organizace OSN. Produkty a systémy z kamenné vlny přispívají zejména k úsporám energií, snížení spotřeby vody, vyšší požární bezpečnosti či akustickému pohodlí.

Do roku 2030 usilujeme o naplnění těchto cílů:

  • snížit počet úrazů s pracovní neschopností o 10 % ročně a nemít žádné smrtelné pracovní úrazy 
  • snížit spotřebu vody v závodech o 10 % do roku 2022 a o 20 % do roku 2030 
  • snížit emise v závodech o 10 % do roku 2022 a o 20 % do roku 2030
  • zvýšit energetickou efektivnost vlastních nerenovovaných skladovacích budov a mít 35% úsporu energií do roku 2022 a 75% úsporu do roku 2030
  • zvýšit počet zemí, ve kterých nabízí zpětný odběr produktů z trhu, na 15 zemí do roku 2022 a na 30 zemí do roku 2030 
  • snížit objem odpadu o 40 % do roku 2020 a o 85 % do roku 2030

ROCKWOOL přispívá ke snížení emisí, spotřeby energií a k lepšímu hospodaření s vodou. Výrobky z kamenné vlny snižují během své životnosti emise 80 až 1500krát. Například při pěstování v kamenné vlně se na jeden kilogram vypěstovaných plodin spotřebuje o 50 % méně vody v porovnání s pěstováním v běžném substrátu.

Muir Woods National Monument. Outdoor, nature, tree, environment

Udržitelný rozvoj v číslech

„Dokument s infografikou prezentuje činnosti, kterými se společnost ROCKWOOL připojila k výzvě udržitelného rozvoje.“

Infografika k nahlédnutí

Czy wiesz że ?

Energooszczędne renowacje budynków, które wykorzystują nasze rozwiązania, przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii teraz i w przyszłości. Prawidłowo zaprojektowane i izolowane budynki mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej efektywności energetycznej i zrównoważonych miast.

RockWorld imagery, The big picture, city, urban, skyscrapers

Přečtěte si další informace

Články a tiskové zprávy firmy ROCKWOOL