Protipožární prostupy ROCKLIT

Používají se pro utěsnění prostupů v požárně dělicích konstrukcích, jako jsou stěny nebo stropy, a jako protipožární ucpávky tak, aby se zamezilo šíření požáru do dalších částí budov a zajistila se bezpečnost osob při evakuaci během požáru.

website images,

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

Showing
Offices & Factories near you