Izolace lehké plovoucí podlahy

Plovoucí podlaha je taková podlaha, která je akusticky oddělena po celém obvodě od ostatních konstrukcí pružným okrajovým páskem a podložena izolačními deskami po celé ploše. Aby byla podlahová konstrukce schopná zvukově izolovat, a tím snížit kročejový hluk, doporučujeme lehkou plovoucí podlahu, kde zatížení nepřekročí 250 kg/m², izolovat kročejovou izolací z kamenné vlny.

  1. Nášlapná vrstva (např. parkety, PVC, koberec)
  2. Roznášecí vrstva - cementový potěr min. tl. 50 mm s vloženou armovací sítí
  3. Separační PE fólie
  4. STEPROCK ND, např. tl. 30 mm
  5. STEPROCK okrajový pásek
  6. Stropní konstrukce
website images, application

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

Najděte partnera

search

Showing
Offices & Factories near you