Akustická izolace těžké plovoucí podlahy s anhydritovou vrstvou

  1. Nášlapná vrstva (např. parkety, PVC, koberec)
  2. Roznášecí vrstva – anhydritová vrstva min. tl. 35 mm*
  3. Separační PE fólie
  4. STEPROCK HD4F nebo STEPROCK HD, např. tl. 30 mm
  5. STEPROCK okrajový pásek
  6. Stropní konstrukce

* Minimální tloušťka anhydritové vrstvy musí být v souladu s technologickým předpisem výrobce směsi a musí být uvedena v prováděcím projektu podlahy.

website images,

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

Najděte partnera

search

Showing
Offices & Factories near you