Kontaktní fasáda – zateplení vnější obvodové stěny

  1. Lepicí hmota
  2. FRONTROCK MAX E, tl. 150 mm
  3. Kotvicí prvek – hmoždinka pro ETICS
  4. Základní vrstva (stěrková hmota s výztužnou síťkou)
  5. Penetrační nátěr
  6. Probarvená strukturovaná omítka
  7. Kotevní prvek (pro upevnění soklové lišty)
  8. Soklová lišta
  9. Spojka soklové lišty
website images,

Produkty

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Délka [mm]

Najděte partnera

search

Showing
Offices & Factories near you