Produkty a jejich použití

16_9_master_0007s_0021_shutterstock_404164489
Musíme i nadále usilovně pracovat na výrobě ještě kvalitnějších produktů při zachování minimálních dopadů na životní prostředí - jinými slovy musíme zahrnout udržitelnost do našich výrobků, výroby, provozu, ale také do výzkumu a vývoje.

Jens Birgersson

Skupina ROCKWOOL
CEO

Síly ukryté v kamenné vlně

Zjistěte více o 7 silách ukrytých v kamenné minerální vlně.

Kámen je naší hlavní surovinou a pevným základem, na kterém stojí náš podnik. Kámen je přirozeně odolný a prakticky nevyčerpatelný, protože země každý rok vytvoří 38000krát více hornin (díky sopečné a oceánské činnosti), než kolik používáme k výrobě kamenné vlny.