Obecné podmínky

Montáž lehkých plovoucích podlah suchým procesem výstavby je systém pokládání jednotlivých vrstev na nosnou stropní konstrukci se zajištěním statických a akustických požadavků kladených na plovoucí podlahy (rovinatost, stabilita, únosnost, kročejová a vzduchová neprůzvučnost a dalších).  Akusticky izolační desky Steprock HD je nutné pokládat na rovný povrch s maximální nerovností podkladu ± 2 mm/2 m. Roznášecí vrstvu tvořenou z OSB desek je nutné podkládat tak, aby stykové spáry OSB desek nebyly nad sebou, tj. pokládat desky střídavě na vazbu. Zároveň je při pokládce nutné si uvědomit, že jednotlivé použití výrobky mají rozdílné mechanicko-fyzikální vlastní. V případě roznášecí vrstvy z OSB desek jsou to především rozdíly v únosnosti v rovině desky ve dvou na sebe kolmých směrech, tj. hlavní a vedlejší ose (hlavní osa je v podélném směru desky). Pevnost ve směru hlavní osy je asi 3 x větší než ve směru příčném. Proto je podstatná jejich správná orientace a systém kladení vrstev na sebe. Správná pokládka je důležitá pro správnou a bezproblémovou funkčnost podlahy.

 

podlaha-1   

1. Podkladní vrstva

 

podlahy musí být suchá, čistá a především rovná.

     
 podlaha-2           

2. Položit dilatační okrajový pásek Steprock

 

podél obvodových stěn místnosti a u jednotlivých dilatačních úseků.

     
 podlaha-3  

3. Vyztužení okraje podlahy

 

Položit podkladní okrajový pás o šířce 100 mm okolo obvodu místnosti sestávající z:

A) pásu z desek STEICO standard (v tloušťce do vyrovnání výšky akustické izolace Steprock HD)

B) z pásu 1xOSB

   
 podlaha-4  
     
 podlaha-5  

4. Pokládka akustických desek Steprock HD

 

Položit na vyrovnanou stropní konstrukci akusticky izolační vrstvu z kamenné vlny Steprock HD na vazbu.

Pozn.: Případné výškové rozdíly v tloušťce desek do 2 mm nemají vliv na akustiku a stabilitu podlahy. Po zatížení dokončené podlahy je nutno počítat s dosednutím podlahy jako celku.

     
 podlaha-6  

5. Pokládka roznášecích desek OSB - 1. vrstva

 

Na akustické desky položit spodní vrstvu z desek OSB SUPERFINISH (pero a drážka) kolmo na podélnou stranu akustických desek a přišroubovat ji proti posunu vruty k výztužnému okrajovému podkladnímu pásku z OSB desky.

     
podlaha-7  

6. Pokládka roznášecích desek OSB - 2. vrstva

 

Horní roznášecí vrstvu z OSB SUPERFINISH (pero a drážka) uložit kolmo na spodní OSB desky z důvodu rovnoměrné tuhosti roznášecí vrstvy podlahy. Desky vzájemně šroubujeme, lepíme či sponkujeme.

Pro šroubované a sponkované vícevrstvé podlahy doporučujeme vložit mezi jednotlivé vrstvy OSB desek PE fólii nebo jakoukoliv jinou podložku k zamezení vrzání!

     
 podlaha-8  

7. Pokládka pochozí vrstvy

 

Na roznášecí vrstvu OSB desek pokládáme laminátovou podlahu, PVC, koberec keramickou dlažbu apod. Při aplikaci laminátové podlahy je nutné použít pojistnou hydroizolační vrstvu zamezující proniknutí případné vlhkosti do OSB desek (např. PE fólii tloušťky min. 0,2 mm slepenou ve spoji oboustrannou lepicí páskou na parozábranu). U stěn fólii vytáhněte 3 cm nad úroveň podlahy.