Systémová řešení pro obytné domy

ŠIKMÁ STŘECHA A PODKROVÍ

Č. Konstrukce Izolace ROCKWOOL Tloušťka izolace*
1 Šikmá střecha - zateplení nad krokvemi TOPROCK systémové řešení  - Superrock, Rockton, nadkrokevní kovový držák 260 mm
2 Šikmá střecha se sklonem do 45°- zateplení mezi a pod krokvemi Superrock, Rockton 280 mm
Superrock, Rockton, Rockmin PLUS 300 mm

VNĚJŠÍ OBVODOVÁ STĚNA (těžká)

Č. Konstrukce Izolace ROCKWOOL Tloušťka izolace*
3 Kontaktní fasáda Frontrock MAX E 140 mm
Frontrock S, Fasrock LL 160 mm
4 Provětrávaná fasáda Superrock, Rockton, Airrock HD 160 mm

PODLAHY A STROPY

Č. Konstrukce Izolace ROCKWOOL Tloušťka izolace*
5 Zateplení stropu na kleštinách Megarock PLUS, Toprock SUPER, Rockmin PLUS, Superrock, Rockton od 240 mm
5 Zateplení podlahy na nepochozí půdě Megarock PLUS, Toprock SUPER, Rockmin PLUS, Superrock, Rockton od 240 mm
5 Zateplení podlahy na pochozí půdě - izolace mezi roštem Megarock PLUS, Toprock SUPER, Rockmin PLUS, Superrock, Rockton od 240 mm
6 Akustická těžká plovoucí podlaha (s betonovou armovanou roznášecí deskou o min. tl. 50 mm) Steprock ND 20 - 50 mm
7 Akustická lehká plovoucí podlaha Steprock HD, systém AKUFLOOR 20 - 50 mm
8 Zateplení podlahy nad terénem (na základové desce) Dachrock 160 mm
8 Zateplení podlahy nad terénem (na polštářích) Megarock PLUS, Toprock SUPER, Rockmin PLUS, Superrock, Rockton 180 mm
10 Zateplení stropů nevytápěných prostor Fasrock LL, Fasrock G 140 mm
11 Plochá střecha Monrock MAX E, systém spádování ROCKFALL 240 mm

DĚLICÍ PŘÍČKY

Č. Konstrukce Izolace ROCKWOOL Tloušťka izolace*
9 Lehká příčka nebo předstěna Rockton 80 - 100 mm 

Tloušťky izolací vycházejí z normy ČSN 73 0540-2. Jsou spočítány pro běžné stavební konstrukce a zaokrouhleny na nejbližší vyráběnou tloušťku izolace. Uvedené tloušťky izolace se liší v závislosti na konstrukčním řešení, vlivu tepelných mostů a tepelné vodivosti (λ) použitého výrobku.

* doporučená hodnota pro energeticky úsporné objekty dle normy; doporučené tloušťky pro zateplení Standard ROCKWOOL

Back