Systémová řešení pro neobytné budovy Systémová řešení pro neobytné budovy

PLOCHÁ STŘECHA

Č. Izolace Tloušťka* Vlastnosti systémového řešení ROCKWOOL**
Požární odolnost Akustické vlastnosti
 1 Monrock MAX E, Hardrock MAX - jednovrstvá pokládka 240 mm REI 30-60 BROOF(t3) R45-50 dB  αw = 0,60-0,65 (-)
 2 Monrock MAX E, Hardrock MAX + Dachrock - dvouvrstvá podkládka 180+min. 60 mm
 3 ROCKFALL systém spádování 20-40 až 50-80    
 4 ROCKFALL spádové desky 0-40 až 0-140    
 4 ROCKFALL atikové a spádové klíny 0-40 až 0-140    
 5 Trapézové výplně (akustické)      

VNĚJŠÍ STĚNA (LEHKÁ)

Č. Typ konstrukce Izolace ROCKWOOL Tloušťka* Vlastnosti systémového řešení ROCKWOOL**
Požární odolnost Akustické vlastnosti
6 Kazetová stěna

STALROCK MAX pro ROCKPROFIL®

200 mm E 60-120, EW 60, EI 30 (EI 45) Rw 41-45 dB (plná kazeta); αw=1,00(-) (perforovaná kazeta)
7 Provětrávaná fasáda Superrock, Rockton, Airrock HD 160 mm    

PODLAHY  

Č. Typ konstrukce Izolace ROCKWOOL Tloušťka* Vlastnosti systémového řešení ROCKWOOL Δ Lw*
 8 Podlaha plovoucí lehká Steprock HD 20-50 mm  
systém AKUFLOOR 30-50 mm od 17 dB a více - dle zvolené skladby AKUFLOOR
 9 Podlaha plovoucí těžká Steprock ND 30-50 mm  
 10 Podlaha nad terénem (na základové desce) Dachrock 160 mm  

* zlepšení kročejové neprůzvučnosti - výsledek závisí na zvolené systémové skladbě

 STROPY 

Č.

Typ konstrukce Izolace ROCKWOOL Tloušťka* Vlastnosti systémového řešení ROCKWOOL - požární odolnost
11 Strop v garáži - izolace pod stropem Fasrock LL, Fasrock G 140 mm  
11 Strop železobetonový s garantovanými protipožárními vlastnostmi BETA-ROCK systém
Frontrock MAX E 60-150 mm (protipožární ) REI 120 DP1
Fasrock 60 (protipožární) REI 240 DP1

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV  

 Č.

Použití v oblasti Izolace ROCKWOOL
14 Tepelná izolace Rozvody tepla a teplé vody Larock 40 ALS
   
ROCKWOOL 800
Rozvody vzduchotechnických potrubí Larock 40 ALS
Klimafix
Techrock 40 ALS, Techrock 40 FB1 (FB2)
Techrock 60 ALS, Techrock 60 FB1 (FB2)
Techrock 80 ALS
Ostatní rozvody a tělesy TZB Larock 40 ALS
Klimafix
Techrock 40 ALS
Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
  Bojlery, nádrže, zásobníky TZB Larock 40 ALS
Techrock 40 ALS
Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
12 Vzduchotechnické potrubí kruhového průřezu Larock 40 ALS
Larock 65 ALS
Vzduchotechnické potrubí pravúhlého průřezu Larock 40 ALS
Klimafix
Techrock 40 ALS
Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
14 Akustická izolace Potrubí Larock 40 ALS
Potrubí Klimafix
12 Absorpční tlumiče hluku do VZT potrubí Techrock 40 FB1 (FB2)
Techrock 60 FB1 (FB2)

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA - SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ ROCKWOOL

Č.   Typ konstrukce Systémové řešení ROCKWOOL Izolace Tloušťka Požární odolnost
12 Vzduchotechnické potrubí - ochrana proti požáru zvnějšku kruhové PYROROCK systém Larock 65 ALS 40 mm EIS 30 a EIS 45
pravoúhlé PYROROCK systém Techrock 80 ALS 40 mm EI 30, EI 45
60 mm EI 60
12 Vzduchotechnické potrubí - ochrana proti požáru zvnějšku i zevnitř pravoúhlé

Conlit DUCTROCK systém Conlit Ductrock 60 60 EIS 60
Conlit Ductrock 90 60 EIS 90
Conlit Ductrock 120 60 EIS 120
13 Potrubí pro odvod tepla a kouře - ochrana potrubí pro odvod tepla a kouře z vnějšku i zevnitř pravoúhlé Conlit DUCTROCK systém multi Conlit Ductrock 60 60 EIS 30
Conlit Ductrock 90 60 EI 60
Conlit Ductrock 120 120 EIS 90

Tloušťky izolací vycházejí z normy ČSN 73 0540-2. Jsou spočítány pro běžné stavební konstrukce a zaokrouhleny na nejbližší vyráběnou tloušťku izolace. Uvedené tloušťky izolace se liší v závislosti na konstrukčním řešení, vlivu tepelných mostů a tepelné vodivosti (λ) použitého výrobku.

* Doporučená hodnota pro energeticky úsporné objekty dle normy; doporučené tloušťky pro zateplení Standard ROCKWOOL.

** Vlastnosti systémového řešení ROCKWOOL platí v případě dodržení zkoušené systémové skladby a stanoveného postupu.

Back