Prohlášení o vlastnostech a certifikáty

V této sekci se nacházejí dokumenty k jednotlivým výrobkům. Na níže uvedeném linku jsou k dispozici ke stažení dokumenty "Prohlášení o vlastnostech" ve formátu pdf. Vyberte z přehledu požadovaný produkt a následně označte dokument.

Značení CE

Stavební výrobky vyráběné v souladu s harmonizovanými evropskými normami EN, jsou označovány značkou CE. Pro tepelně izolační výrobky z minerální vlny (MW) jsou platné následující harmonizované normy výrobků:

    • ČSN EN 13162 "Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
    • ČSN EN 14303  „Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace“
    • ČSN EN 14064-1
      „Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním“

Identifikační kód výrobků na štítku CE - vysvětlení symbolů

Technická dokumentace k jednotlivým výrobkům k dispozici ke stažení: Prohlášení o vlastnostech.