Montážní postupy izolace šikmých střech

Izolace šikmé střechy nad krokvemi

Zateplení nad krokvemi systémem TOPROCK je ideální pro přiznaní dřevěné konstrukce krovu. Umožňuje využít celý prostor podkroví bez nutnosti snižování podhledů v interiéru. V případě využití nadkrokevního zateplení je nutné vybudovat nad původními krokvemi bednění a konstrukci pomocných krokví se speciálními kovovými držáky TOPROCK. Součástí střešního pláště je parozábrana položená na bednění. Následuje izolace z kamenné vlny ROCKWOOL položená ve dvou vrstvách, přičemž se jednotlivé vrstvy izolace ukládají na tzv. „vazbu“. Další vrstvu tvoří difuzně-otevřená hydroizolace, kontralatě pro upevnění střešní krytiny a samotná střešní krytina.

Izolace šikmé střechy a podkroví mezi a pod krokvemi

Nejběžnější způsob zateplení podkroví šikmé střechy je mezi a pod krokvemi. Izolace z kamenné vlny se vkládá nejprve mezi dřevěnou konstrukci krovu a posléze i pod ni. Aby byly splněny požadavky na tepelněizolační vlastnosti konstrukce, izolace se pokládá ve dvou nebo i více vrstvách. Následuje montáž parozábrany a poté se upevní nosný rošt sádrokartonového podhledu.

Pomocí roštu se vymezí prostor pro vzduchovou mezeru mezi parozábranou a sádrokartonovými deskami. Vzduchová mezera může sloužit pro protažení elektroinstalace. Druhou možností je vzduchovou mezeru vyplnit další vrstvou izolace.

Zateplení šikmé střechy 1/6 – Izolace v první vrstvě
Play

Zateplení šikmé střechy 1/6 – Izolace v první vrstvě

Zateplení šikmé střechy 2/6 – Izolace ve druhé vrstvě

Zateplení šikmé střechy 3/6 – Izolace pozednice

Zateplení šikmé střechy 4/6 – Parozábrana

Zateplení šikmé střechy 5/6 – Rošt a sádrokarton

Zateplení šikmé střechy 6/6 – Izolace ve třetí vrstvě

Zateplení šikmé střech a podkroví
Šikmé střecha a podkroví Zateplení šikmé střech a podkroví
Šikmé střecha a podkroví

Zateplení šikmé střech a podkroví

Zjistěte více o řešeních zateplení šikmých střech a vyberte ten správný produkt
Zjistěte více o řešeních zateplení šikmých střech a vyberte ten správný produkt
Izolování šikmých střech
Technická podpora
Poradenství Technická podpora
Poradenství

Technická podpora

Při volbě izolačního řešení Vám poradí ROCKWOOL specialisté
Back