Knihovna CAD

Pro architekty a projektanty je k dispozici knihovna CAD konstrukčních detailů. V knihovně CAD jsou umístěny nákresy detailů zateplení stavebních konstrukcí a jejich řezy. Všechny nákresy lze stáhnout ve formátu dwg nebo pdf.

Podívejte se také na