Optimalní tloušťka zateplení šikmé střechy

Jak postupovat?

  1. Zadejte parametry konstrukce střechy: výšku, šířku a osovou vzdálenost krokví, sklon a typ střechy. Provětrávaná střecha má mezi izolací a hydroizolací vzduchovou mezeru.
  2. Zvolte druh izolačního materiálu použitého mezi krokvemi (doporučujeme Superrock, Rockmin PLUS, v případě zvýšených protipožárních a akustických požiadavků doporučujeme Rockton ).
  3. Zvolte druh izolačního materiálu použitého pod krokvemi (doporučujeme Superrock, Rockmin PLUS, v případě zvýšených protipožárních a akustických požiadavků doporučujeme Rockton ).
  4. Hodnoty v tabulce se přepočítají automaticky - máte možnost porovnat, jaká tloušťka izolace je potřebná pro dosažení hodnot, které jsou podle normy minimální, doporučené nebo doporučené pro nízkoenergetické domy.

Optimální tloušťka izolace pod krokvemi je 100 mm. V případě, že by vycházela větší, doporučujeme použít nadkrokevní způsob izolace - TOPROCK.

VÝPOČET TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE V ŠIKMÉ STŘEŠE