Kalkulační programy

ROCKWOOL nabízí několik pomocných kalkulačních programů a výpočtových nástrojů, které jsou určené odborníkům ve stavební oblasti, realizačním firmám, investorům, majitelům domů a dalším.

Výpočet tloušťky podlahové izolace

Výpočet orientační tloušťky zateplení podlahy

Statika systému TOPROCK

Statický výpočet pro nadkrokevní systém zateplení.

Optimalní tloušťka zateplení pro fasádu

Kalkulátor pro výpočet orientační tloušťky zateplení pro fasádu

Kalkulátor stanovení vnitřních a okrajových oblastí na povrchu pláště budovy (ETICS)

Kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek v ETICS

Pomocí této pomůcky lze stanovit počty hmoždinek pro kotvení desek FRONTROCK MAX E a FASROCK v systémech ETICS mechanicky kotvených s doplňkovým lepením. Výpočet probíhá pomocí zjednodušeného návrhu dle článku 5.4.3 ČSN 73 2902, na základě zvolených charakteristik objektu (výška, větrová oblast, kategorie terénu, podkladní materiál), zvoleného tepelněizolačního materiálu a zvolené hmoždinky.

Klimafix kalkulátor

Kalkulační program porovnává celkové náklady a dobu montáže pro všechny tři varianty izolace vzduchotechnického potrubí: <br/> připevnění lamelové rohože s využitím samolepicí vrstvy a uchycení lamelové rohože pomocí navařovacích nebo samolepicích trnů. Tato kalkulačka rovněž nabízí rozpis po jednotlivých nákladových položkách a ceny v Kč na 1 m2 potrubí. <br/>

Klimafix kalkulátor (kompatibilní verze pro Excel 97-2000)

Kalkulátor úspor

Optimální tloušťka zateplení šikmé střechy

Optimální tloušťka izolace pod krokvemi je 100 mm. V případě, že by vycházela větší, doporučujeme použít nadkrokevní způsob zateplení - TOPROCK.

Výpočet tepelných úspor při izolaci potrubí

Výpočet úspor tepla při použití potrubního pouzdra ROCKWOOL 800