Systém ROCKFALL

Systémové izolační řešení z kamenné vlny slouží k vytvoření nebo zvětšení spádu o 2 %, 3 % a násobky těchto spádů na konstrukci ploché střechy jednostranně sešikmenými deskami, v kombinaci s podkladní deskou a s dvouvrstvými izolacemi ROCKWOOL vhodnými pro ploché střechy. Součástí systému ROCKFALL jsou rovněž, spádové a protispádové desky, dvouspádové a atikové klíny. Systém spádovaní zajistí plynulý odtok srážkové vody, případně tajícího sněhu nebo ledu.

  1. ROCKFALL systém spádování plochých střech – spádové a podkladní desky

  2. Dvouspádové klíny ROCKFALL

  3. Protispádové desky ROCKFALL

Vytisknout
Systém ROCKFALL

Spádový systém ROCKFALL obsahuje

ROCKFALL spádové a podkladní desky – jednostranně zešikmené desky slouží k vytvoření nebo zvětšení spádu o 2 % nebo 3 % na konstrukci ploché střechy. Jsou kombinovány s podkladní deskou ROCKFALL tl. 60 mm a společně se střešními deskami tvoří izolační střešní souvrství.
ROCKFALL dvouspádové klíny – systémově slouží k vytvoření spádu ve vodorovném úžlabí ploché střechy za účelem plynulého odtoku srážkové vody ke střešním vpustím.
ROCKFALL protispádové desky
Součástí izolace plochých střech jsou rovněž ROCKFALL atikové klíny.

 

    Vytisknout mapu
    Back