Systém BETA-ROCK

Izolační systém z kamenné vlny BETA-ROCK zvýší požární odolnost konstrukce železobetonových stropů a stěn. Zateplení vnitřních železobetonových konstrukcí, stropů a stěn zvyšuje jejich požární odolnost při namáhání požárem ze strany umístěné tepelné izolace. Za stanovených podmínek systém zabezpečuje dosažení vysoké požární odolnosti izolované konstrukce metodou suché montáže.

Vytisknout
Systém BETA-ROCK

Technické informace

Technické informace
Název Popis
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Nátěrem
- Nástřikem
- Výztužnou vrstvou systému ETICS (kontaktní zateplovací systém)
- Zavěšeným podhledem
- Ponecháním povrchu bez úpravy (přirozený vzhled izolačních desek)
POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE REI 120 DP1 s izolací FRONTROCK MAX E v tl. 60–150 mm

Přednosti

Aplikace protipožární izolace ROCKWOOL tloušťky 60 mm až 150 mm v systému BETA-ROCK umožňuje: 
– zvýšení požární odolnosti izolovaných ŽB stropů 
–  výrazné zvýšení tepelného odporu izolované ŽB konstrukce, přičemž nedochází ke snížení jejího difúzního odporu (propustnosti pro vodní páru) 
–  zateplení monolitických ŽB stropů a stěn rekonstruovaných objektů 

– zlepšení akustických parametrů zateplovaných konstrukcí

 

    Vytisknout mapu
    Back