ROCKWOOL 800

Potrubní pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění a dalších zařízení má tvar dutého podélně děleného válce. Je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou. Nové uspořádání vláken zaručuje výborné tepelněizolační vlastnosti a výrazně snižuje tepelné ztráty. Unikátní výrobní technologie zaručuje vysokou kvalitu, skvělou mechanickou pevnost a dlouhodobou stálost výrobku. Izolační pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Je vhodné také pro izolaci rozvodů technologického tepla, teplé užitkové vody a tepelných uzlů. Doporučuje se i pro akustickou izolaci potrubí.

Technický list ke stažení
ROCKWOOL 800

Technické informace

Technické informace
Název Popis
Třída reakce na oheň A2L-s1,d0
Krátkodobá nasákavost WS ≤ 1 kg/m²
Nejvyšší provozní teplota 250°C Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C
Propustnost pro vodní páru MV 2
Množství ve vodě rozpustných chloridových iontů ≤ 10 ppm (10 mg/1 kg výrobku)
Střední objemová hmotnost 100 kg/m3
Kód výrobku MW-EN 14303-T9(T8 pro D0<150)-st(+)250-ws1-mv2-cl10>
Norma EN 14303:2009+A1:2013
Certifikát CE 0751-CPR.2-010.0-07, 0751-CPR.2-039.0-01, 0751-CPD.2-008.0-03

ROCKWOOL 800 - SPECIFIKACE

Součinitel tepelné vodivosti při teplotách
Teplota [°C]   10 50  100  150 
λ [W/mK]  0,033 0,037  0,044  0,052 
Součinitel tepelné vodivosti při teplotách
Teplota [°C]   10 50  100  150 
λ [W/mK]  0,034 0,039  0,046  0,056
  Tloušťka izolační vrstvy [mm]
Vnitřní průměr potrubního pouzdra 20 30 40 50 60 70 80 100
Délka 1 000 mm Číslo výrobku/bm
15 32032/48 109062/25            
18 32033/42 109060/25            
22 32034/36 109051/20 17475/13          
28 32035/30 32036/20 17479/12 217330/81        
35 32037/25 32038/16 17467/9 17468/7        
42 32039/20 32040/12 32041/9 14566/6 217333/36      
48 14567/16 109056/12 32042/9 14569/6 217394/36      
54 74248/16 74256/10 74251/8 74253/5 219160/36      
60 14573/12 14574/9 14575/6 14772/5 76016/48      
64 229814/144 229815/108 229817/72 229820/48 27683/36      
70   229821/96 229823/60 28668/48 27289/33 27687/26    
76   1986/84 18448/60 1972/48 27290/30 24369/25    
89   76017/72 229830/48 23988/33 27215/27 82671/22 27195/19  
108   175882/48 229831/33 27695/27 27221/23 28665/19 27726/16 27727/11
114   19155/48 229834/32 229835/25 229837/20 27729/17 27649/15 27650/11
133   229840/32 229842/25 178759/24 27227/17 28670/15 27652/12 27653/10
140   229843/30 27703/24 23989/20 27229/16 27654/14 27792/12 27655/9
159       27658/16 27793/14 27659/12 27660/11 27661/8
169       23908/16 27664/12 27665/11 27666/10 27708/8
abcde Pouzdra jsou v kartonové krabici na paletě o rozměru 1 200 × 1 000 × 1 173 mm (na paletě se nachází 9 kartonových krabic – vodorovná pokládka krabic); 33 palet v kamiónu
abcde/abcde Pouzdra volně ložená na paletě; 52 palet v kamiónu
  Balení na paletě – pouzdra v kartonové krabici na paletě o rozměru 1 200 × 800 × 2 160 mm (na paletě se nachází 12 kartonových krabic – svislá pokládka krabic)
  Balení v kartonové krabici, při objednávce množství odpovídající paletovému balení bude dodávka realizována na paletách o rozměru 1 020 × 392 × 391 mm
    Vytisknout mapu

    Podobné produkty

    Back