ROCKFALL spádové desky, podkladní desky

Jednostranně zešikmené spádové desky z kamenné vlny slouží k vytvoření nebo zvětšení spádu o 2 %, 3 % a násobky těchto spádů na konstrukci ploché střechy v kombinaci s podkladní deskou a s izolačními deskami pro ploché střechy. Spádové desky a podkladní deska o tloušťce 60 mm jsou součástí systémového řešení ROCKFALL.

Technický list ke stažení
ROCKFALL spádové desky, podkladní desky

Technické informace

Technické informace
Název Popis
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD = 0,040 W.m-1.K-1
Napětí v tlaku při 10% stlačení desky ≥ 70 kPa
Bodové zatížení 650 N
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky ≥ 15 kPa
Třída reakce na oheň A1
Kód výrobku MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Norma EN13162:2012+A1:2015

Specifikace 

ROCKFALL spádové desky (SD) Délka (mm) Šířka (mm) Tloušťka (mm) Spád po délce Balení Počet kusů v balíku Balení Počet kusů na paletě
ROCKFALL SD 20–40 mm 1000 1200 20–40 2 balík 4 paleta 80
ROCKFALL SD 40–60 mm 1000 1200 40–60 2 balík 2 paleta 48
ROCKFALL SD 60–80 mm 1000 1200 60–80 2 balík 2 paleta 32
ROCKFALL SD 30–60 mm 1000 1200 30–60 3 balík 2 paleta 52
ROCKFALL SD 60–90 mm 1000 1200 60–90 3 balík 2 paleta 32
                 
ROCKFALL podkladní deska 1000 1200 60   balík 2 paleta 40

Systémové jednostranně spádované desky z kamenné vlny. Slouží k vytvoření nebo zvětšení spádu o 2 %, 3 % a násobky těchto spádů na konstrukci ploché střechy v kombinaci s podkladní deskou ROCKFALL tl. 60 mm a s izolacemi HARDROCK MAX, MONROCK MAX E a ROOFROCK 30 E.

    Vytisknout mapu

    Podobné produkty

    Back