ROCKFALL dvouspádové klíny

Dvouspádové klíny z kamenné vlny slouží k vytvoření spádu (v podélné ose 2% a v příčné 8%) ve vodorovném úžlabí ploché střechy za účelem plynulého odtokusrážkové vody ke střešním vpustím. Při vytvoření protispádu u střešních nástaveb lze dvouspádové klíny použít jako variantu. Dvouspádové klíny jsou součástí systémového řešení ROCKFALL.

Technický list ke stažení
ROCKFALL dvouspádové klíny

Technické informace

Technické informace
Název Popis
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD = 0,040 W.m-1.K-1
Napětí v tlaku při 10% stlačení desky ≥ 70 kPa
Bodové zatížení 650 N
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky ≥ 15 kPa
Třída reakce na oheň A1
Kód výrobku MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Norma EN13162:2012+A1:2015
Certifikát CE 1390-CPR-0452/16/P; 1415-CPR-3-(C-7/2010)

Specifikace

ROCKFALL dvouspádové klíny (SK) Délka (mm) Šířka (mm) Tloušťka (mm) Balení Počet kusů v kartonu/ balíku
ROCKFALL dvouspád. klín díl „a“ 1000 0/250 0/20/0 karton 24
ROCKFALL dvouspád. klín díl „b“ 1000 250/500 40/20/0/0 karton 12
ROCKFALL dvouspád. klín díl „c“ 1000 500 60/40/20/0 karton 8
ROCKFALL dvouspád. klín díl „d“ 1000 500 80/60/40/20 balík 4
ROCKFALL dvouspád. klín díl „e“ 1000 500 100/80/60/40 balík 4
ROCKFALL dvouspád. klín díl „f“ 1000 500 120/100/80/60 balík 2
           
Podkladní deska 1000 500 80 balík 3

 

    Vytisknout mapu

    Podobné produkty

    Back