ROCKFALL atikové klíny

Trojhranný klín z kamenné vlny slouží k vytvoření plynulého přechodu hydroizolace ze střešní roviny ploché střechy na navazující svislou konstrukci (atiky, obruby světlíků, průlezy, ventilační šachty apod). Klíny jsou součástí systémového řešení ROCKFALL.

Technický list ke stažení
ROCKFALL atikové klíny

Technické informace

Technické informace
Název Popis
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD = 0,040 W.m-1.K-1
Napětí v tlaku při 10% stlačení desky ≥ 70 kPa
Bodové zatížení 650 N
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky ≥ 15 kPa
Třída reakce na oheň A1
Kód výrobku MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Norma EN 13162:2012+A1:2015
Certifikát CE 1390-CPR-0452/16/P

Specifikace

Délka (mm) Šířka (mm) Balení Počet kusů v kartonu
1200 50 x 50 karton 80
1200 100 x 100 karton 20
    Vytisknout mapu

    Podobné produkty

    Back