IZOLACE STŘECHY

Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené

Izolace jednoplášťové ploché střechy se většinou doporučuje s dvouvrstvou charakteristikou desek. Při navrhování skladby střešních plášťů je nutné zohlednit požadavky mechanické, protipožární, tepelné a akustické. Použitím izolací ROCKWOOL je možné docílit požadovaných mechanických vlastností střechy, zajistit požární odolnost střešní konstrukce a maximální požární bezpečnost stavby, dosáhnout požadovaných akustických vlastností a odpovídající teplotní komfort splněním tepelněizolačních požadavků.

Nabídka izolačních střešních desek, systémů a příslušenství ROCKWOOL pro ploché střechy je velmi široká. Systémové skladby plochých střech jsou řešeny v rámci poradenství a technického servisu jak v úrovni projektové přípravy a prodeje, tak i samotné realizace.

1. Trapézový plech
2. Parozábrana
3.

MONROCK MAX E, od celkové tl. 180/P mm až 240/D*

4.

Podkladní asfaltový pás mechanicky kotvený

5. Vrchní asfaltový pás plnoplošně natavený
6. STALROCK MAX pro ROCKPROFIL, od tl. 160 mm
7. Atikový klín ROCKFALL
* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy. Celkovou tloušťku izolačního souvrství lze docílit jedno, dvou nebo vícevrs
Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené Zateplení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené

Produkty

Izolace z kamenné vlny zvyšují požární bezpečnost a akustický komfort budov
Izolace z kamenné vlny zvyšují požární bezpečnost a akustický komfort budov

Izolace z kamenné vlny zvyšují požární bezpečnost a akustický komfort budov

Díky přírodnímu původu je kamenná vlna nehořlavá, akustická a má vynikajíci tepelně izolační vlastnosti.
VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY
Kalkulační programy
Kalkulační programy

Kalkulační programy

Vypočítejte si orientační tloušťku izolace za pomocí kalkulačky a zvolte správnou izolaci.
Vypočítejte si orientační tloušťku izolace za pomocí kalkulačky a zvolte správnou izolaci.
Využijte kalkulačku
Architekci z planem
CAD detaily

CAD detaily

Knihovna CAD detailů obsahuje nákresy technických řešení stavebních konstrukcí a jejich částí.
Knihovna CAD detailů obsahuje nákresy technických řešení stavebních konstrukcí a jejich částí.
Ke stažení
Back