Popis výrobku

Polotuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

Oblast použití

Desky ROCKSONIC SUPER jsou určeny pro stavební tepelné a protipožární izolace vnitřních konstrukcí – dělicích příček s vyššími nároky na akustické, protipožární a tepelné vlastnosti.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. 

TECHNICKÉ PARAMETRY
ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1     -  A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,036 W.m-1.K-1
Třída tolerance tloušťky   --  T2
Krátkodobá nasákavost  WS  ≤ 1 kg.m-2
Dlouhodobá nasákavost   WL(P)  ≤ 3 kg.m-2
Odpor proti proudění vzduchu  AFr  7 kPa.s.m-2
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1
Zvuková pohltivost vážená w)   AW  0,80 pro tl. 50 až 99 mm
 1,00 pro tl. 100 mm

Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1

 max. 0,373 kN.m-3
Certifikát  1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P 
Systém řízení jakosti   ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531
Systém péče o životní prostředí   ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949
 ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 Norma  EN 13162
Kód značení výrobku  MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW0,80-MU1 pro tl. 50 až 99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW1,00-MU1 pro tl. 100 mm

BALENÍ

Desky ROCKSONIC SUPER jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Balíky se kladou na nevratnou dřevěnou paletu o rozměru 2,2 x 1,2 m. Toto balení je určeno pro venkovní skladování. Palety se skladují v jedné vrstvě.ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   

 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
5062510009,375281,25
7562510006,25187,5
10062510005150

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.   

 

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.