betarock

Systém BETA-ROCK pro zateplení železobetonových stropů a stěn metodou suché montáže pro zvýšení jejich požární odolnosti na REI 120REI 240.

Systém se skládá z:

  • protipožárních desek: Frontrock MAX E nebo Fasrock 
  • zatloukacích ocelových kotev IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO), ISOMET (SPIT).

Povrchová úprava:

  • nátěrem
  • nástřikem
  • výztužnou vrstvou systému ETICS (kontaktní zateplovací systém)
  • zavěšeným podhledem
  • ponecháním povrchu bez úpravy (přirozený vzhled izolačních desek)

Požární odolnost konstrukce:

  • REI 120 DP1 s izolací Frontrock MAX E v tl. 60 - 150 mm
  • REI 240 DP1 s izolací Fasrock v tl. 60 mm