toprock

1. Střešní krytina na latích
2. Kontralatě podél krokví
3. Pojistná hydroizolace difúzně otevřená
4.

Rockton, Superrock nebo RockminPLUS, nadkrokevní zateplení:

pro držák výšky 120 mm: tl. izolace 120 + 80 až 120 mm*

pro držák výšky 180 mm: tl. izolace 180 + 60 až 120 mm *

5. Pomocné krokve 60 x 60 až 120 mm
6. Kovový držák kotvený hřeby BMF
7. Parozábrana (např. těžký asfaltový pás s hliníkovou vložkou)
8. Bednění
9. Krokve

 

K dispozici je montážní video.

Více informací k zateplení šikmé střechy nad krokvemi v letáku: Šikmé střechy