Kamenná minerální vlna je používána v oblasti tepelných a akustických řešení izolací podlah.

Tepelné izolace jsou prováděny u podlah na půdě nebo nad terénem, akusticky jsou izolovány podlahy, u kterých chceme zamezit přenosu hluku do obytných místností.

 

Účinným opatřením, jak zabránit šíření kročejového hluku je provedení plovoucí akustické podlahy, jejichž součástí je kročejová izolace Steprock. Podle typu roznášecí desky, která je na kročejové izolaci položena, dělíme plovoucí podlahy na:

  • lehké plovoucí akustické podlahy
  • těžké plovoucí akustické podlahy