Zateplením obvodové stěny lze významně omezit tepelné ztráty a snížit náklady na vytápění.  Izolace fasády rovněž omezí pronikání hluku z okolního prostředí a zvyšuje akustický komfort bydlení.

Provětrávaný způsob zateplení vnějších obvodových stěn je velmi často využívaný jak u administrativních budov, tak i v oblasti bytové výstavby nebo rekonstrukcí. Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL jsou při tomto způsobu zateplení vkládány mezi např. rošty nebo profily, které samy o sobě zajišťují spojení nosné konstrukce s fasádním obkladem. Izolace je k obvodové stěně mechanicky kotvena. Obklad těchto fasád je možno provést ze skla, keramiky, kovu, dřeva, kamene, plastu, plechu apod. Typ nosné konstrukce závisí na zvoleném druhu fasádního obkladu.Mezi tepelnou izolací a obkladem se navrhuje provětrávací mezera, která zajišťuje odvádění  vodních par prostupujících izolací a nosnou zateplovanou konstrukcí objektu.