Fasády kontaktníSystémová řešení ROCKWOOL pro protipožární ochranuStropy garáží, sklepů, průjezdů 

Popis výrobku

A1

Deska z kamenné vlny (minerální plsti) s orientací vláken převážně rovnoběžně s povrchem desky, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

Oblast použití

Deska Fasrock je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech. Deska je vyvinuta pro použití jako lepený a mechanicky přikotvený izolační a nosný podklad pro tenké šlechtěné stěrkové výztužné a omítkové vrstvy prodyšné pro vodní páru.

 Výrobek splňuje:  
  •   požadavky na ETICS podle ETAG 004
  logo-czb-A
  •  požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro  zateplování budov

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím.

BALENÍ

Desky Fasrock jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka (mm)Šířka (mm)m2/balíkm2/paleta
206004,8134,4
306003,686,4
406003,672
506002,457,6
1006001,828,8
1206001,821,6
1406001,219,2
1606001,214,4
2006001,214,4

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.

ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1     - A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: d < 40 mm  / d ≥ 40 mm  λD 0,041/0,039 W.m-1.K-1
Rozměrová stabilita při určené teplotě  DS(70,-) ≤ 1 %

Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek

 DS(70,90) ≤ 1 %
Napětí v tlaku při stlačení 10 %  (σ10)  CS(10) 40 kPa
Pevnost v tahu kolmo k desce  (σmt)  TR 15 kPa
Krátkodobá nasákavost  WS ≤ 1 kg.m-2
Dlouhodobá nasákavost  WL(P) ≤ 3 kg.m-2
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1
Měrná tepelná kapacita   cp  840 J.kg-1.K-1
Bod tání   tt  > 1000 °C

Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1

 max. 1,619 kN.m-3
 Certifikát

 1390-CPR-0168/09/P
 1390-CPR-0274/10/P
 1390-CPR-0275/10/P
 1415-CPR-035-(C-7/2010)

Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1 
Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
Norma  EN 13162, EN 13172
Kód značení výrobku  MW-EN 13162–T5–DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS–WL(P)-MU1
 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.