Ploché střechyPodlahy 

Popis výrobku

A1

Konstrukční velmi tuhá těžká deska z kamenné vlny je v celém objemu homogenní, pojená organickou pryskyřicí a hydrofobizovaná.

Oblast použití

Deska DACHROCK je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech s možností jedno, dvou i vícevrstvé pokládky a kombinace se spádovým systémem ROCKFALL. Izolační desky je možné použít do střešních skladeb mechanicky kotvených, lepených a zatěžovaných. Deska je určena pro střešní souvrství s vysokým provozním i užitným zatížením v rozsahu svých deklarovaných technických parametrů.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Paropropustnost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Rozměrová stálost.

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1     - A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD 0,040 W.m-1.K-1
Rozměrová stabilita při určené teplotě  DS(70,-)  ≤ 1 %

Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek

 DS(70,90) ≤ 1 %
Napětí v tlaku při stlačení 10 %  (σ10)  CS(10)  70 kPa
Pevnost v tahu kolmo k desce  (σmt)  TR  15 kPa
Bodové zatížení (Fp)  PL(5)  650 N
Krátkodobá nasákavost  WS ≤ 1 kg.m-2
Dlouhodobá nasákavost  WL(P) ≤ 3 kg.m-2
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1

Charakteristická hodnota zatížení

 max. 1,52 kN.m-3
Certifikát

1390-CPR-0168/09/P; 1415-CPR-3-(C-7/2010); 1390-CPR-0444/16/P 

Systém řízení jakosti

ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1; č. FM 60531;  č. VNA0005496                                       

Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1; č. EMS 570949; VNA0005496                                 
Norma  EN 13162, EN 13172
Kód značení výrobku  MW-EN 13162-T5-DS(70-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

BALENÍ

Velkoformátové desky DACHROCK (1 200 x 2 000 mm) jsou dodávány v paletovém transportním balení v polyetylénové fólii s označením  výrobce  a základními identifikačními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.  

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/paleta
401200200072
501200200057,6
601200200048
701200200038,4
801200200036
901200200031,2
1001200200028,8
1101200200026,4
1201200200024
1301200200021,6
1401200200019,2
1501200200019,2
1601200200016,8

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.