Fasády kontaktníSystémová řešení ROCKWOOL pro protipožární ochranuStropy garáží, sklepů, průjezdů 

Popis výrobku

A1

Tuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Tato strana, označená nápisem “ROCKWOOL TOP”, se musí osadit směrem ven od fasády!

Oblast použití

Deska Frontrock MAX E je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) mechanicky kotvených s doplňkovým lepením. Desku Frontrock MAX E lze kotvit povrchovou nebo zápustnou montáží pomocí jakékoli hmoždinky určené pro zvolený systém ETICS, podklad a způsob montáže. Při aplikaci jednotlivých hmoždinek příslušných výrobců je nutné postupovat v souladu s pokyny dodavatele systému. Je možné rovněž použít rozšiřovací talíř, což je výhodné u exponovanějších poloh ETICS. Pro izolaci ostění v tloušťkách 20 – 50 mm se použijí desky Fasrock.

 Výrobek splňuje:  
  •  požadavky na ETICS podle ETAG 004
logo-czb-A 
  •  požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro zateplování budov

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím.

BALENÍ

Desky Frontrock MAX E jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
5060010003,657,6
6060010002,448
8060010001,836
10060010001,828,8
12060010001,821,6
14060010001,219,2
15060010001,219,2
16060010001,214,4
18060010001,214,4
20060010001,214,4
22060010000,612
24060010000,612
25060010000,69,6
28060010000,69,6

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.

Technické parametry
VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň A1   ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivostiλD0,036W.m-1.K-1ČSN EN 12667, 12939
Faktor difuzního odporuμ1 DIN EN 12086
Napětí v tlaku při 10% stlačeníσ1020kPaČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k rovině deskyσmt10kPaČSN EN 1607
Bodové zatíženíFmt250NČSN EN 12430
Zatížení stavby vlastní tíhou max. 0,956kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1
Třída pro tolerance tloušťky  T5 ČSN EN 13162
Měrná tepelná kapacitacp840J.kg-1.K-1ČSN 73 0540
Bod tánítt  > 1000°CDIN 4102-17
ES certifikát shody  1390-CPD-0168/09/P

 Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha

Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č. 9000351

 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 - certifikát č. 9000352 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.